Visualitza el document en PDF Estructura demogràfica de l'estoc d'anguila (Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)) explotat a s'Albufera d'es Grau (Menorca)
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2002, n. 45, pp. 59-68 | 10 p. -