PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


utilitza aquesta consulta
CR:(Moolenbeek, R.G)
1 resultat
Compte de paraules:r.g: 0, moolenbeek: 1
1 document ha coincidit amb la consulta.
Visualitza el document en PDF Microna saxatilis (Reynies, 1843) new for the Balearic Islands - Moolenbeek, R.G.
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1980, n. 24, pp. 101
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Mol·luscos .
Matèries en anglès: Natural History ; Mollusks.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 14760 | 1 p. -