PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


utilitza aquesta consulta
CR:(Mercadal, Benito)
8 resultats
Compte de paraules:benito: 8, mercadal: 8
8 documents rellevants a la consulta.
Visualitza el document en PDF Noticia sobre la existencia de restos de terrazas del Tirreniense en la costa sur de Menorca - Mercadal, Benito
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1959, n. 5, pp. 39-44
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Geologia ; Menorca.
Matèries en anglès: Natural History ; Geology Spain Minorca.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 48731 | 6 p. -

Visualitza el document en PDF El Tirreniense en la costa Norte de Menorca - Mercadal, Benito
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1960, n. 6, pp. 73-74
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Paleontologia Menorca.
Matèries en anglès: Natural History ; Paleontology Spain Minorca.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 48731 | 2 p. -

Visualitza el document en PDF Breve noticia sobre el hallazgo de un incisivo de Myotragus en una cueva menorquina junto a cerámica neolítica - Mercadal, Benito
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1959, n. 5, pp. 57-59
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Neolític Menorca.
Matèries en anglès: Natural History ; Neolithic period Spain Minorca.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 48731 | 3 p. -

Visualitza el document en PDF Nuevos yacimientos con Myotragus en Menorca y su cronología - Mercadal, Benito
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1967, n. 13, pp. 63-74
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Paleontologia Menorca.
Matèries en anglès: Natural History ; Paleontology Spain Minorca.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 48731 | 12 p. -

Visualitza el document en PDF Nuevas contribuciones al conocimiento de la fauna ictiológica fósil de Menorca - Bauzà Rullàn, Juan ; Mercadal, Benito
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1961, n. 7, pp. 45-48
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Fauna Menorca.
Matèries en anglès: Natural History ; Fauna Spain Minorca.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 34112 | 4 p. -

Visualitza el document en PDF Nuevo yacimiento de Testudo gymnesicus Bate, 1914 en la isla de Menorca - Mercadal, Benito ; Petrus Real, Juan Luis
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1980, n. 24, pp. 15-21
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Jaciments paleontològics Menorca.
Matèries en anglès: Natural History ; Paleontological excavations Spain Minorca.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 29239 | 7 p. -

Visualitza el document en PDF Las facies conglomeráticas del Mioceno de la Isla de Menorca - Rosell, Joan ; Obrador, Antoni ; Mercadal, Benito
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1975, n. 21, pp. 76-93
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Estratigrafia Miocè.
Matèries en anglès: Natural History ; Geology, Stratigraphic Miocene.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 29239 | 18 p. -

Visualitza el document en PDF Nuevos yacimientos marinos del Pleistoceno superior de Cala Santa Galdana (Menorca) - Cuerda Barceló, Juan ; Sacarès i Mulet, Josep ; Mercadal, Benito
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1966, n. 12, pp. 101-105
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Estratigrafia Plistocè ; Cala Santa Galdana Menorca.
Matèries en anglès: Natural History ; Geology, Stratigraphic Quaternary ; Cala Santa Galdana (Minorca : Spain).
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 24366 | 5 p. -