PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


utilitza aquesta consulta
CR:(Arndt, Erik)
1 resultat
Compte de paraules:arndt: 1, erik: 1
1 document ha coincidit amb la consulta.
Visualitza el document en PDF Ground beetle communities (Coleoptera, Carabidae) of Holm oak-forests (Quercus ilex) and their degradation stages on Mallorca (Iles Baleares, Spain) - Schuller, Raphael ; Arndt, Erik
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2008, n. 51, pp. 63-70
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Beetles Illes Balears.
Matèries en anglès: Natural History ; Beetles Spain Balearic Islands.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 49620 | 8 p. -