Visualitza el document en PDF Ictiofauna del Pliocè mitjà-superior de la conca sedimentària de Palma (Mallorca, Illes Balears, Mediterrània Occidental). Implicacions paleoambientals
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2000, n. 43, pp. 39-61 | 23 p. -