PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


utilitza aquesta consulta
CR:(Simó, Carme)
3 resultats
Compte de paraules:simo: 1, carme: 3
3 documents rellevants a la consulta.
Visualitza el document en PDF Notes sobre l'Arte de poesía castellana de Tomàs Barceló - Simó, Carme
Font: Affar 1981, no. 1, pp. 129-133
Matèries en català: Literatura.
Matèries en anglès: Literature.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 29571 | 5 p. -

Visualitza el document en PDF Llorenç Moyà i el seu Teatre de la Llibertat - Bosch Juan, M. Carme
Font: Affar 1982, no. 2, pp. 69-86
Matèries en català: Literatura.
Matèries en anglès: Literature.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 4695 | 18 p. -

Visualitza el document en PDF Àlgebra bibliogràfica - Bosch Juan, M. Carme
Font: Affar 1981, no. 1, pp. 59-67
Matèries en català: Literatura.
Matèries en anglès: Literature.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 4695 | 9 p. -