PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


utilitza aquesta consulta
CR:(Nadal, Antoni)
1 resultat
Compte de paraules:antoni: 1, nadal: 1
1 document ha coincidit amb la consulta.
Visualitza el document en PDF Aportacions a l'estudi del teatre mallorquí contemporani - Nadal, Antoni
Font: Affar 1982, no. 2, pp. 147-160
Matèries en català: Literatura.
Matèries en anglès: Literature.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 32475 | 14 p. -