PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


utilitza aquesta consulta
CR:(Marí, Isidor)
2 resultats
Compte de paraules:isidor: 2, mari: 2
2 documents rellevants a la consulta.
Visualitza el document en PDF La normalització lingüística a les Balears, avui - Marí, Isidor
Font: Affar 1981, no. 1, pp. 25-35
Matèries en català: Filologia i lingüística.
Matèries en anglès: Philology and linguistics.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 28891 | 11 p. -

Visualitza el document en PDF L'estandardització de la llengua catalana: perspectives actuals - Marí, Isidor
Font: Affar 1982, no. 2, pp. 43-53
Matèries en català: Filologia i lingüística.
Matèries en anglès: Philology and linguistics.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 28891 | 11 p. -