PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


utilitza aquesta consulta
CR:(Manresa, M. A)
5 resultats
Compte de paraules:manresa: 1, m: 5 (Les paraules següents són massa corrents i s'han omès: a)
5 documents rellevants a la consulta.
Visualitza el document en PDF Aspectes sociològics de Bearn - Manresa, M. A.
Font: Affar 1982, no. 2, pp. 139-146
Matèries en català: Literatura.
Matèries en anglès: Literature.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 28043 | 8 p. -

Visualitza el document en PDF Llorenç Moyà i el seu Teatre de la Llibertat - Bosch Juan, M. Carme
Font: Affar 1982, no. 2, pp. 69-86
Matèries en català: Literatura.
Matèries en anglès: Literature.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 3696 | 18 p. -

Visualitza el document en PDF Àlgebra bibliogràfica - Bosch Juan, M. Carme
Font: Affar 1981, no. 1, pp. 59-67
Matèries en català: Literatura.
Matèries en anglès: Literature.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 3696 | 9 p. -

Visualitza el document en PDF A propòsit de l'Affar - Vidal i Roca, Josep M.
Font: Affar 1981, no. 1, pp. 13-20
Matèries en català: Filosofia ; Filologia i lingüística.
Matèries en anglès: Philosophy ; Philology and linguistics.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 3234 | 8 p. -

Visualitza el document en PDF El Llibre de l'Affatus de Ramon Llull - Vidal i Roca, Josep M.
Font: Affar 1982, no. 2, pp. 13-31
Matèries en català: Filologia i lingüística ; Filosofia.
Matèries en anglès: Philosophy ; Philology and linguistics.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 3234 | 19 p. -