PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


utilitza aquesta consulta
CR:(Escobedo, Joana)
1 resultat
Compte de paraules:escobedo: 1, joana: 1
1 document ha coincidit amb la consulta.
Visualitza el document en PDF El teatre de Josep Roca i Roca. Aportació documental coetània - Escobedo, Joana
Font: Affar 1981, no. 1, pp. 69-85
Matèries en català: Literatura.
Matèries en anglès: Literature.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 32475 | 17 p. -