PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


utilitza aquesta consulta
CR:(Bosch Juan, M. Carme)
6 resultats
Compte de paraules:bosch: 2, juan: 2, carme: 3, m: 5
6 documents rellevants a la consulta.
Visualitza el document en PDF Llorenç Moyà i el seu Teatre de la Llibertat - Bosch Juan, M. Carme
Font: Affar 1982, no. 2, pp. 69-86
Matèries en català: Literatura.
Matèries en anglès: Literature.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 30368 | 18 p. -

Visualitza el document en PDF Àlgebra bibliogràfica - Bosch Juan, M. Carme
Font: Affar 1981, no. 1, pp. 59-67
Matèries en català: Literatura.
Matèries en anglès: Literature.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 30368 | 9 p. -

Visualitza el document en PDF Notes sobre l'Arte de poesía castellana de Tomàs Barceló - Simó, Carme
Font: Affar 1981, no. 1, pp. 129-133
Matèries en català: Literatura.
Matèries en anglès: Literature.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 2286 | 5 p. -

Visualitza el document en PDF Aspectes sociològics de Bearn - Manresa, M. A.
Font: Affar 1982, no. 2, pp. 139-146
Matèries en català: Literatura.
Matèries en anglès: Literature.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 1707 | 8 p. -

Visualitza el document en PDF A propòsit de l'Affar - Vidal i Roca, Josep M.
Font: Affar 1981, no. 1, pp. 13-20
Matèries en català: Filosofia ; Filologia i lingüística.
Matèries en anglès: Philosophy ; Philology and linguistics.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 1195 | 8 p. -

Visualitza el document en PDF El Llibre de l'Affatus de Ramon Llull - Vidal i Roca, Josep M.
Font: Affar 1982, no. 2, pp. 13-31
Matèries en català: Filologia i lingüística ; Filosofia.
Matèries en anglès: Philosophy ; Philology and linguistics.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 1195 | 19 p. -