AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a  PUBLICACIONS DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Publicacions de Departaments, Instituts d'investigació i Fundacions

Revistes

Monografies

PUBLICACIONS DE LES ILLES BALEARS

HEMEROTECA DE LES ILLES BALEARS

Hemeroteca de Sineu

HEMEROTECA GENERAL

PARITUROTECA I CENTRE DE DOCUMENTACIÓ MUSICAL

Llegat d'Antoni Torrandell (donació feta per Bernat Torrandell)

DOCUMENTS MANUSCRITS I ANTICS

Llibres

CARTOGRAFIA DE LES ILLES BALEARS

Pere d'Alcàntara Peña: Pla General Parcel·lari Estadístic

ESTADÍSTIQUES DE LES ILLES BALEARS

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I AFERS SOCIALS

INFORMACIÓ SOBRE LA BIBLIOTECA DIGITAL

La Biblioteca Digital de les Illes Balears és un portal d'accés a la informació científica, erudita i cultural produïda a les nostres illes.

Actualment conté 60 col·leccions amb un total de 28.811 documents i 837.878 pàgines entre manuscrits, llibres, volums i articles de publicacions periòdiques, premsa forana i plànols, que es van incrementant de forma continuada.

La Biblioteca Digital és consultable a través d'internet amb una interfície de consulta molt senzilla i intuïtiva, disponible en 44 idiomes. Amb l'ordinador el lector pot visitar la biblioteca digital amb la mateixa facilitat que visita una biblioteca real, recorrent-ne les col·leccions i els prestatges virtuals. Per altra banda, gaudirà d'avançades tècniques de consulta, que li permetran entre altres coses cercar dins el text complet de tots els documents de la biblioteca a la vegada.

Aquesta Biblioteca Digital compleix amb els estàndars internacionals per a la creació de biblioteques digitals.

.